Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe fundacji: a\) propagowanie i wspieranie innowacyjnych form pracy terapeutycznej, dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z rodzicami i ich dziećmi upośledzonymi umysłowo i z dysfunkcjami ruchu, b\) udzielanie wsparcia finansowego instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym w-w działalność, c) organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych form terapeutycznych adresowanych do dzieci i ich rodziców, d) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom posiadającym dzieci specjalnej troski znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, e) gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na w-w cele

Dane naszego OPP: