Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ LUDZIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W STANIE UBÓSTWA, ZWŁASZCZA DZIECIOM; 2 ) ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ LUDZIOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ, KTÓRYCH NIE STAĆ NA SPECJALISTYCZNE LECZENIE W TYM ZWŁASZCZA DZIECIOM; 3 \) TWORZENIE, UTRZYMYWANIE I PROWADZENIE HOSPICJÓW; 4 ) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ SZKOŁOM PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM, UCZELNIOM WYŻSZYM, SZPITALOM, PRZEDSZKOLOM, ŻŁOBKOM ITP.; 5 \) WSPIERANIE POTRZEB KULTU RELIGIJNEGO, W TYM INWESTYCJI SAKRALNYCH I KOŚCIELNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNO- OPIEKUŃCZEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Dane naszego OPP: