Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pełna integracja osób niepełnosprawnych w środowisku, w którym przebywają. 2 . Propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i wzajemnej pomocy. 3 . Niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej,moralnej, duchowej, oświatowo- wychowawczej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby-charytatywnej. 4 .Tworzenie infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej w szczególności z myślą o potrzebach osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Dane naszego OPP: