Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 10 Statutu celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczeństwa a także na rzecz członków Towarzystwa.
Działalność statutowa określona jako nieodpłatna:
- współuczestnictwo w wychowywaniu młodzieży ze szkołami,
- propagowanie sportu szczególnie sportów wodnych poprzez organizowanie Uczniowskich Klubów Sportowych w regionie,
- prowadzenie działalności integrującej społeczeństwo poprzez aktywność sportową, rekreacyjną, kulturalną i towarzyską,
- wspieranie rozwoju sportów wodnych w regionie, w szczególności wioślarstwa, kajakarstwa oraz żeglarstwa.
Działalność odpłatną pożytku publicznego jest:
-sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
-sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
-sprzedaż przedmiotów darowizny. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego i realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Dane naszego OPP: