Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania ratownicze: 1 .Pożarowe,ewakuacja zagrożonych osób z terenu zagrożonego, ochrona mienia w przypadku zagrożenia pożarem 2 .Komunikacyjne w ruchu lądowym i wodnym, począwszy od wykonania dostępu do osób zakleszczonych i ich ewakuacji do strefy bezpiecznej a kończąc na zabezpieczeniu pojazdów 3 .ochrony środowiska - zabezpieczenie terenu przed rozprzestrzenianiem się substancji ropopochodnych , ich absorpcja i utylizacja. 4 . Pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownicy przechodzą co trzy lata kursy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, umiejętności te są wykorzystywane w powyżej wymienionych zdarzeniach

Dane naszego OPP: