Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnomuzycznym włączając w to dorobek kulturowy mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących dawne i obecne ziemie Rzeczpospolitej, 2 . dokumentacja i archiwizacja tego dziedzictwa na wszelkich dostępnych nośnikach, 3 . edukacja i upowszechnianie tego dziedzictwa oraz jego promocja zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, 4 . prezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich, 5 . działanie na rzecz pełnego obiegu informacji na ten temat, 6 . ukazywanie roli, jaką odgrywa tradycja w budowaniu tożsamości kulturowej Polaków oraz innych narodów, 7 . wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami w Polsce i zagranicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Dom Tańca.

Dane naszego OPP: