Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom. Celami szczegółowymi są: 1 . udzielanie pomocy stacjonarnej w formie zapewnienia całodobowego schronienia dla krzywdzonych kobiet i dzieci; 2 . udzielanie pomocy doraźnej w formie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, porad prawnych, doradztwa zawodowego i innych; 3 . prowadzenie i rozwijanie pracy metodą streetwork, zwłaszcza wśród kobiet będących handlu i przymusowej prostytucji; 4 . pogłębienie świadomości profilaktycznej i uwrażliwienia młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, przymusową prostytucją lub innymi formami wykorzystania seksualnego; 5 . szkolenie i prowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się pomocą społeczną. 6 . prowadzenie świetlic dla dzieci 7 . prowadzenie żłobka035f

Dane naszego OPP: