Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie rozwoju transplantacji szpiku i doskonalenia metod leczenia chorób krwi w chorobach hematologicznych i onkologicznych poprzez: - stymulowanie bazy materialnej, - finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, - doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z hematologią i onkologią w formie: a/ fundowania stypendiów naukowych, b/ organizowania i finansowania stażów naukowych krajowych i zagranicznych, c/ organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych, d- prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie hematologii, onkologii i nauk pokrewnych, - finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią, onkologią, - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000054888
  • e-mail: jwojnar@sum.edu.pl
  • Telefon: 605212131
  • Adres: UL. REYMONTA 8, 40-029 KATOWICE