Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi: - wzajemnie wsparcie w trakcie i po zakończeniu leczenia, - wspieranie rodzin kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego - pokrycie kosztów przewozu kobiet na i z turnusu, - udzielenie pomocy finansowej dla członkiń klubu będącym w trudnej sytuacji materialnej, - działanie na rzecz integracji - spotkania okolicznościowe, - organizacja wypoczynku - turystyka i rekreacja. 2 . Propagowanie profilaktyki nowotworowej: - rozdawanie wydanego przez Klub Poradnika i innych materiałów edukacyjnych, - udział w imprezach propagujących zdrowy tryb życia poprzez aktywny ruch, - marsze z kijkami, - prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej, - organizowanie prelekcji , pokazów / bielizna dla amazonek, peruki/, - współpraca z władzami miejskimi gminnymi w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: