Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Programu Stypendialnego "Bociek" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Srokowo pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Współpracujemy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu Równe Szanse, samorządem gminy Srokowo, Nadleśnictwem Srokowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Srokowie. Działania służyły pozyskiwaniu środków finansowych na stypendia. Realizujemy program stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów przy współpracy z Fundacją 0źukacyjną Przedsiębiorczości oraz Fundacją Wspomagania Wsi. Stowarzyszenie jest partnerem projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży realizowanych na terenie naszej gminy.

Dane naszego OPP: