Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych. 2 . organizację zawodów, rejsów, spływów oraz innych imprez turystycznych i sportowych. 3 . prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej. 4 . kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych. 5 . pozyskiwanie, budowę, naprawę i konserwację sprzętu pływającego i jego wyposażenia wykorzystywanego w działalności Klubu. 6 . pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz sprzętu niezbędnych dla działalności Klubu.

Dane naszego OPP: