Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie opieki medycznej, psychologicznej i duchowej wśród chorych dotkniętych nieuleczalnymi, przewlekłymi chorobami głównie w okresie terminalnym oraz udzielanie pomocy i duchowego wsparcia rodzinom tychże chorych, la\) prowadzenie kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej i duchowej nad osobami niepełnosprawnymi oraz udzielanie pomocy i duchowego wsparcia ich rodzinom, 1 b) rehabilitacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 2 \) szkolenie specjalistyczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, formacja duchowa osób opiekujących się chorymi oraz osób, przygotowujących się do tej pracy, w tym finansowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje, 3 ) działalność oświatowa i szkoleniowa w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz w zakresie zmiany postaw wobec problemów niepełnosprawności, cierpienia, śmierci i umierania, 4 ) współpraca z innymi organizacjami o podobnych założeniach działania, 5 ) działalność naukowa w zakresie kompleksowej opieki paliatywnej i dziedzin pokrewnych.

Dane naszego OPP: