Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Szeroka popularyzacja tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w-w grup w zajęciach tańca towarzyskiego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzięki uczestnictwu w różnych formach współzawodnictwa jak również wypracowanie wśród społeczeństwa poczucia piękna i elegancji związanej z tańcem towarzyskim. Poszerzenie wiedzy na temat historii poszczególnych tańców towarzyskich ich rodowodu i zasięgu geograficznego.

Dane naszego OPP: