Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury marynistycznej, sportów wodnych i żeglarstwa. 2 . Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. 3 . Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego skautingu. 4 . Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. 5 . Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki marynistycznej. 6 . Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach uprawiania turystyki, sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 7 . Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: