Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez objęcie chorych programem leczenia, zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności, konsultacje członków w zakresie leczenia chorych z zaproszonymi autorytetami naukowymi, informowanie w środkach masowego przekazu o działalności Stowarzyszenia i problemach związanych z różnymi dysfunkcjami lub innych chorobach rodzących zbliżone skutki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Szukanie pomocy finansowej dla nabywania leków w kraju i zagranicą oraz realizacji programu leczenia, organizowanie różnych form rehabilitacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.

Dane naszego OPP: