Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) kultywowanie chóralnej muzyki sakralnej w ramach liturgii i podczas koncertów a przez to podnoszenie ogólnego poziomu kultury muzycznej, 2 ) edukacja na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i kulturowej członków Chóru, 3 ) reprezentowanie Tarnowa i Diecezji Tarnowskiej w kraju i za granicą w dziedzinie religijnej kultury muzycznej, 4 \) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5 \) organizowanie wypoczynku oraz warsztatów szkoleniowych dla chórzystów.

Dane naszego OPP: