Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1 . WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI DZIKOWIEC, 2 . INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI, PRZECIWDZIAŁANIE BEZRADNOŚCI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, 3 . WSPIERANIE DEMOKRACJI I 0c068DOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM, 4 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, 5 . UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PODCZAS POŻARÓW I INNYCH KLĘSK, 6 . UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O POTRZEBIE I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, 7 . UDZIAŁ W OBRONIE CYWILNEJ, 8 . PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DÓBR KULTURY, W TYM NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ODNOWY OBIEKTÓW SAKRALNYCH, 9 . ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAMIŁOWAŃ I ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU, 10 . WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 11 . WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU

Dane naszego OPP: