Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 .Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenia warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałania ich dyskryminacji. 2 .Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych a w szczególności zwalczanie barier architektonicznych. 3 .Prowadzenie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, a także sportu i rekreacji. 4 .Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 5 .Postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia 6 .Tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się zawodowych środowisk niepełnosprawnych, wspieranie ich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, a także udzielanie pomocy w zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania pracy, szczególnie zatrudnionym w warunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tworzenia regulacji prawnych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP: