Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem związku jest zrzeszanie niesłyszących i innych osób z wadą słuchu oraz zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych, a w szczególności:
- prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym,
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz dziećmi słyszącymi rodziców głuchych
- udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego,
- organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej,
- organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
- prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z wadą słuchu,
- ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
- propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

Dane naszego OPP: