Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zrzeszenie emerytów i rencistów , byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów po nich dla poprawy warunków socjalno-bytowych i organizowania ich uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków oraz całego środowiska emerytów i rencistów. Aktywnie oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej. Ochrona interesów członków w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych.

Dane naszego OPP: