Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) 0źukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej. 2 ) Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych: a\) realizacja programu skoorelowanej, kompleksowej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci i młodych osób niepełnosprawnych b) wsparcie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych c) prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej d) włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym czynne ich uczestnictwo w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa narodowego i kulturowego e) inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji. 3 ) Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych. 4 ) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych. 5 ) Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji. 6 ) Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych.

Dane naszego OPP: