Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PODSTAWOWYM CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO0374 WYCHOWAWCZA NA RZECZ DZIECI DOTKNIĘTYCH I ZAGROŻONYCH ZJAWISKAMI PATOLOGII ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAPEWNIENIA IM WARUNKÓW HARMONIJNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI. FUNDACJA CHRONI I WSPIERA POMOCĄ DZIECI OD CHWILI POCZĘCIA ORAZ NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ, RASOWEJ I RELIGIJNEJ. POMOC TA OBEJMUJE WSZYSTKIE SFERY ŻYCIA DZIECKA, ZARÓWNO MATERIALNĄ, PSYCHICZNĄ, JAK I DUCHOWĄ. ZASADY IDEOWE PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI WYTYCZA KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA.

Dane naszego OPP: