Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Zrzeszanie inwalidów dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. 2 \)Wyzwalanie inicjatywy inwalidów w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji. 3 ) Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. 4 ) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 5 \) Promocja i organizacja wolontariatu. 6 ) Wspieranie osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 7 ) Działania na rzecz organizacji pozarządowych. 8 ) Wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju wsi.

Dane naszego OPP: