Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków w tym również niepełnosprawnych z terenu miasta Kielc, woj. Świętokrzyskiego i zamieszkałych poza nim. 2 . Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Zrzeszenia "Start", w sprawach życiowych, szkolenia sportowego, wyposażenia w sprzęt sportowy, zwłaszcza członkom będącym osobami niepełnosprawnymi. 3 . Współpraca ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno - Wychowawczymi,Domami Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rekreacji, turystyki i sportu wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie do startu w zawodach sportowych: Mistrzostwach Polski i Igrzysk Paraolimpijskich. 4 . Podejmowanie działań profilaktycznych przeciw przemocy i uzależnieniom: alkoholizmowi i narkotykom. 5 . Działanie zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie -DZ.U. z 2003 nr 96 z późniejszymi zmianami/.

Dane naszego OPP: