Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Inicjatywy wydawnicze - W okresie od czerwca do listopada 2016 r. zespół redakcyjny i autorski Almanachu Częstochowy opracowywał nieodpłatnie artykuły i materiały do rocznika 2016 zawierającego 207 s. W wydawnictwie zawarto 19 artykułów nawiązujących do zdarzeń i faktów historii miasta i regionu \( obrona twierdzy jasnogórskiej przed zaborcami w 1809 r., dzieje powiatu częstochowskiego w 0079I0079 w., leksykon miejscowości gminy Poraj), opisujących działalność twórczą i naukową znanych częstochowian i regionalistów - ks. Bonawentury Metlera, Władysława Lecha Terleckiego, Zofii Rozanow, Tadeusza Luterka; działań organizacji pozarządowych i instytucji kultury, wybranych wydarzeń kuluralnych miasta i regionu w 2015 i 2016 r,, opisu architektury i wystroju kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, tradycji budowy instrumentów muzycznych w regionie, legend jurajskich.

Dane naszego OPP: