Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadziła akcję mającą na celu zainteresowanie głównie młodzieży szkolnej kulturą świata antycznego oraz językiem łacińskim. Członkowie fundacji udawali się do szkół z prelekcjami na temat świata starożytnego. Uczestniczyli w konkursach mitologicznych jako członkowie jury. Udzielali wywiadów radiowych. Najważniejszą imprezą zorganizowaną przy udziale Fundacji były 00790079V. Opolskie Dni Kultury Antycznej zorganizowane w ramach cyklicznych spotkań Cultura Animi na Uniwersytecie Opolskim. W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy miasta Opola oraz uczniowie gimnazjów. Zorganizowano Dzień Języka Łacińskiego. Członkowie Fundacji będący latynistami odbywali dyżury, w czasie których udzielali mieszkańcom Opola oraz województwa pomocy przy odczytywaniu rodzinnych dokumentów zapisanych w języku łacińskim (np. metryk) oraz przekładali je na język polski. Fundacja przygotowała nieodpłatnie do druku wydanie w języku łacińskim przekładu z języka niemieckiego dzieła Janosch

Dane naszego OPP: