Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 )niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 )działalność charytatywna 3 \)ochrona i promocja zdrowia 4 )działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 )nauka, edukacja i oświata , w szczególności ochrony zdrowia 6 )działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 7 \)promocja i organizacja wolontariatu 8 )działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Dane naszego OPP: