Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie wspomagania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej. 2 . Pomoc finansowa lub rzeczowa dla instytucji zajmujących się działalnością charytatywną. 3 . Pomoc finansowa lub rzeczowa związana z ochroną i promocją zdrowia. 4 . Podtrzymanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, a w tym obchodów rocznic "Poznańskiego Czerwca" 1956 roku i innych HCP i regionem wielkopolskim. 5 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 6 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 7 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 8 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 9 . Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą przekazu.

Dane naszego OPP: