Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno 0374 osłonowych, terapeutyczno 0374 rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju na rzecz dzieci zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego

Dane naszego OPP: