Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zakres działalności statutowej Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.Do zadań Stowarzyszenia należy: 1 . pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,. 2 . troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, 3 . troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju, 4 . praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 5 . podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie

Dane naszego OPP: