Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem działalności Towarzystwa jest: a\) udzielanie pomocy medycznej osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe b\) niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe w ich trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom, c) działalność charytatywna, d\) ochrona i promocja zdrowia, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h\) promocja i organizacja wolontariatu i) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, j) działalność na rzecz rodziny.

Dane naszego OPP: