Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowy fundacji jest działalność na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz pobudzanie - zwłaszcza wśród studentów- wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia i umożliwienie udzielania pomocy potrzebującym. Zadanie Fundacji w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu są w szczególności: przygotowanie studentów, lekarzy, pielęgniarek i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tropikalnych, organizowanie pomocy materialnej i medycznej dla ośrodków misyjnych, propagowanie wiedzy o pracy misjonarzy i misjonarzy w krajach rozwijających się.

Dane naszego OPP: