Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych na rzecz: 1 . Ochrony i promocji zdrowia 2 . Osób niepełnosprawnych (w tym. ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi\) 3 . Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 4 . Działanie na rzecz integracji społecznej, dążenie do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z problemami psychicznymi 5 . Prowadzenie działań charytatywnych na rzecz osób ze środowisk patologicznych (w szczególności dzieci i młodzieży) 6 .Działanie na rzecz integracji seniorów

Dane naszego OPP: