Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE WEDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ,STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW WEDKOWANIA, ROZWIJANIE WSRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO- WEDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ , W TYM RACJONALNEGO UZYTKOWANIA WÓD I SRODOWISKA NATURALNEGO. W DZIAŁANIACH STATUTOWYCH STOWARZYSZENIE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁO Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNYMI ORGANIZACJAMI, A W ZAKRESIE OCHRONY WÓD Z PAŃSTWOWA STRAZA RYBACKA , POPRZEZ POWOŁANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, SPOŁECZNA STRAZA RYBACKA.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000036454
  • e-mail: eim_zalew@vp.pl
  • Adres: UL. MONIUSZKI 26, 11-500 GIŻYCKO