Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami Stowarzyszenia są: a) Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży specjalnej troski. b) Niesienie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży specjalnej troski. c) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. d) Przygotowywanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. e\) Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych wypadkach losowych; pomoc ta staje się konieczna w sytuacji ograniczeń budżetu na lecznictwo, a także ze względu na narastającą degradację gospodarcza regionu, wynikająca z likwidacji zakładów miejsc pracy oraz pogorszeniu się warunków materialnych rodzin.

Dane naszego OPP: