Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego województwa podkarpackiego, a podstawowe cele Stowarzyszenia to: 1 ) Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom. 2 \) Wspieranie grup szczególnego ryzyka. 3 \) Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 4 ) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 5 ) Zwiększenie dostępu do edukacji 0374 promocja kształcenia przez całe życie. 6 ) Podniesienie, jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 7 ) Promocja przedsiębiorczości. 8 ) Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 9 ) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. 10 ) Wspieranie działań samorządu terytorialnego. 11 ) Promocja integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. 12 ) Ochrona środowiska naturalnego. 13 ) Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i sportu. 14 \) Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 15 ) Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: