Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu aktywności społecznej i zawodowej - organizowanie i udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnościa intelektualną w zakresie rewalidacji i rehabilitacji - zapewnienie opieki wychowawczej,medycznej i prawnej - aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i grupowe do większej samodzielności życiowej - integracja środowiskowa - troska o warunki bytowe - działania na rzecz rodzin

Dane naszego OPP: