Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie oraz prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Wspieranie oraz organizowanie i prowadzenie domów dla bezdomnych, domów starców, domów samotnej matki, przedszkoli. Wspieranie oraz prowadzenie tanich kuchni oraz udzielanie innych form pomocy pozbawionym środków do życia. Szeroko pojęta pomoc dla ludzi bezradnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowywanie i organizowanie miejsc pracy i stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie pomocy w znalezieniu dla nich miejsc pracy. Opieka nad młodzieżą bez zawodu i bez pracy oraz przysposobienie jej do życia zawodowego poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i prowadzenie wśród niej różnych form działalności wychowawczej. Popieranie i wyzwalanie inicjatyw gospodarczych. Prowadzenie innych form działalności zgodnych z duchem katolickiej nauki społecznej.

Dane naszego OPP: