Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowane warsztaty, festyny, konkursy potraw tradycyjnych, udział w dożynkach, świętach miejscowości- promocja działalności, obyczajów, obrzędów, kuchni tradycyjnej, pielęgnowanie tradycji regionalnych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów, dyskusji,sympozjów, festynów, wyjazdów studyjnych, konferencji, szkoleń, promocja działalności stowarzyszenia podczas dozynek gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dni miejscowoci, imprezach regionalnych. Kultywuje tradycję poprzez wystawianie różnych dawnych obrzędów np, kiszenie kapusty, darcie pierza, wesele wiejskie, prządki, wyrób masła itp. Przekazujemy dziedzictwo regionalne, lokalne młodszym pokoleniom, zachęcamy młodych oraz seniorów do uczestnictwa w działalności stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: