Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli świadczącą pomoc społeczną rodzinom wielodzietnym, matkom samotnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Stowarzyszenie działa na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej. Stowarzyszenie działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka.Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na nieodpłatnej działalności członków stowarzyszenia i osoby współpracujące.

Dane naszego OPP: