Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podejmowanie działań oraz inicjatyw własnych i wspierających, zmierzających do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności umysłowo upośledzone wymagające stałego wsparcia ze strony osób drugich, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 2 . Organizowanie prac oraz podejmowanie inicjatyw tworzących warunki ułatwiające niepełnosprawnym aktywizację społeczną, w tym: zawodową, artystyczną i sportową. 3 . Uczestnictwo i wspieranie działań ułatwiających niepełnosprawnym dostęp do korzystania z wszelkich form kompleksowej rehabilitacji. 4 . Inicjowanie i propagowanie postaw chroniących prawo niepełnosprawnych umysłowo upośledzonych i psychicznie chorych do godności osobistej i obywatelskiej.

Dane naszego OPP: