Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wszechstronne propagowanie edukacji muzycznej, a w szczególności: a) wspieranie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, b) dbałość o rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych wśród uczniów w-w szkoły; c) popieranie i promocja różnych form edukacji muzycznej, d) skupianie wokół Stowarzyszenia miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą, e) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: