Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, i sympatyków Klubu. 2 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 3 . Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną. 4 . Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania . 5 . Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: