Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACENIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ TWORZENIA WARUNKÓW ICH PEŁNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO.

Dane naszego OPP: