Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych. 2 . Związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, w tym również na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 . Związek troszczy się również o wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, które ze względu na warunki środowiskowe i socjalne nie maja szans rywalizacji sportowej. 4 . Związek inspiruje i organizuje środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej. 5 . Związek działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych w szczególności nauczycieli i rodziców. 6 . Związek wspomaga technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. 7 . Związek prowadzi działalność w zakresie promocji województwa oraz miast i gmin województwa wielkopolskiego.

Dane naszego OPP: