Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo inspiruje, organizuje, wspiera i prowadzi działalność oświatową poprzez zakładanie i prowadzenie integracyjnych społecznych szkół podstawowych, społecznych przedszkoli i społecznych gimnazjów oraz szeroko rozumianą działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą związaną z integracją, a także działalność związaną z ochroną i promocją zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Celem szkół jest wychowanie i wykształcenie dzieci przez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości i talentów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości intelektualnych. Celem szkół jest przede wszystkim rozwój wrażliwości etycznej dzieci, ich wzajemnej tolerancji i kultury uczuć. W ramach działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej związanej z integracją Towarzystwo organizuje różnorodne zajęcia, przedsięwzięcia służące kształtowaniu prawidłowych form współpracy i współdziałania dzieci i młodzieży pełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. W ramach działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, Towarzystwo zajmuje się dożywianiem dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola. Towarzystwo prowadzi działalność kulturalną i zajmuje się upowszechnianiem kultury, promocja kultury polskiej, czytelnictwem i twórczością dziecięcą oraz dba o dziedzictwo kulturowe i rozwój inicjatyw lokalnych. Towarzystwo przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dane naszego OPP: