Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej. 2 ) Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej osób i grup społecznych. 3 ) Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych. 4 ) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji. 5 \) Upowszechnianie zasad etyki nauczyciela i wychowawcy. 6 ) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 7 \) Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności wśród mniejszości narodowych i etnicznych, głównie Romów.

Dane naszego OPP: