Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie działań służących poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców Powiatu Słupeckiego Są to: badania poziomu cukru we krwi oraz badanie ciśnienia tętniczego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na Spotkaniu z Folklorem, przeprowadzanie konkursów dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia i informowanie mieszkańców o szkodliwości i skutkach palenia tytoniu oraz wsparciu działań służących poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców powiatu ,organizowanie i finansowanie nieodpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego- badania dla mężczyzn PSA, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Powiatu Słupeckiego, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów, dofinansowanie przychodami uzyskanymi z ! podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie podpisanych umów, opracowanie treści ulotek w tematach żywienie dzieci w wieku przedszkolnym oraz żywienie dzieci w wieku szkolnym, udzielenie porad żywieniowych i wykonanie analiz składu ciała na spotkaniu z folklorem przez panią dietetyk, zakup nagród, wykonanie ulotek dot. zdrowego żywienia, wsparcie finansowe leczonych z powodu choroby nowotworowej chłopców Dawidka i Aleksandra z terenu Powiatu Słupeckiego,

Dane naszego OPP: