Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) charytatywno opiekuńcza b\) edukacyjna, c\) wychowawcza, d) realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych, e\) krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa narodowego polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania, f\) wolontariat

Dane naszego OPP: