Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem 0dnku Żywności jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu w całej społeczności lokalnej, a szczególnie wśród dzieci, w rodzinach ubogich, wielodzietnych, bezrobotnych, borykających się z niepełnosprawnością i chorobą, także wszelkich osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działania w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: